Πελματογράφημα

Φτάνοντας στη πηγή του προβλήματος σας με την πιο εξελιγμένη ανάλυση στάσης, βάδισης και εμβιομηχανικής

Τα πέλματα και η ποδοκνημική άρθρωση είναι περίπλοκες δομές κατασκευασμένες να ανέχονται όλο το βάρος μας ενώ βασιζόμαστε επάνω τους για να κινηθούμε. Γι αυτό και η ανάλυση στάσης, βάδισης και εμβιομηχανικής είναι μια σημαντική εξέταση, αφού μπορεί να μας αποκαλύψει τα αίτια σε προβλήματα στα πέλματα και στα κάτω άκρα αλλά και σε όλο μας το σώμα.

Στο κέντρο φυσικοθεραπείας μας διαθέτουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό ώστε να μελετήσουμε πως λειτουργούν τα πέλματά σας ενώ στέκεστε (στατική ανάλυση), ενώ βαδίζετε (δυναμική ανάλυση) αλλά και να εκτελέσουμε εμβιομηχανική ανάλυση της βάδισής σας με χρήση εξελιγμένων ασύρματων αισθητήρων. Ταυτόχρονα, πάντα εκτελούμε και κλινικό έλεγχο του προβλήματος, αλλά και λεπτομερής λήψη του ιστορικού σας αφού ο σκοπός μας είναι να θεραπεύσουμε το πρόβλημά σας και όχι μόνο να σας εξετάσουμε.

Στατική ανάλυση: Ελέγχουμε τον τρόπο που τα πέλματά σας έρχονται σε επαφή με το έδαφος ενώ στέκεστε. Μια υψηλής ανάλυσης μέτρηση θα μας δείξει με λεπτομέρεια τον τρόπο που έρχεστε σε επαφή με το εδαφος.

Δυναμική ανάλυση: Τα περισσότερα προβλήματα στα πέλματα δεν εμφανίζονται όμως όταν στεκόμαστε αλλά όταν βαδίζουμε ή τρέχουμε. Έτσι, πάντα εκτελούμε και δυναμική ανάλυση οπού ο ασθενής βαδίζει επάνω στον ειδικό διάδρομο ενώ ο πελματογράφος συλλέγει και αναλύει το κάθε σας βήμα.

Εμβιομηχανική ανάλυση βάδισης: Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, όχι μόνο με πόση πίεση έρχεται σε επαφή με το έδαφος ένα πέλμα, αλλα και πόσο χρόνο σε σχέση με το άλλο. Αυτό και άλλα πολλά αναλύουμε με την εμβιομηχανική ανάλυση βάδισης ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα του τρόπου που βαδίζετε.

Τέλος, εάν το πελματογράφημα μας υποδεικνύει κάποια παθολογία, μπορούμε να σας κατασκευάσουμε ορθωτικό πέλμα (πάτο). Η κατασκευή του ορθωτικού πέλματος δεν γίνεται μόνο μέσω των μετρήσεων του πελματογράφου, αφού οι τελικές διορθώσεις πάντα χρειάζονται τη γνώση του έμπειρου προσωπικού μας πάνω στη παθολογία σας.